2022 IХ Міжнародна науково-практична конференція “Стратегії, моделі та технології управління економічними системами”

Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management

16 грудня 2022 року, м.Хмельницький (online платформа Zoom)

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Шановні докторанти, аспіранти, викладачі ЗВО, працівники академічних наукових організацій, представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ!

запрошують Вас взяти участь у роботі

яка відбудеться 16 грудня 2022 р. у м. Хмельницькому та буде проводитися в режимі on-line на платформі Zoom

Напрями роботи конференції:
  1. Нові тенденції управління економічними системами в сучасних умовах реалізації інтеграційних стратегій.
  2. Глобалізаційні виклики міжнародних економічних систем та напрями їх вирішення
  3. Економетричне моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів в умовах невизначеності та ризику.
  4. Математичні методи, моделі та інформаційні технології дослідження економічних систем.
  5. Стратегічні домінанти розвитку міжнародних і національних фінансових ринків.
  6. Діджиталізація ефективного розвитку бізнесу в управлінні економічними системами.
  7. Процеси формування стратегії і тактики управління фінансами суб’єктів господарювання.
  8. Стан та вектори розвитку державних фінансів України та зарубіжних країн.
  9. Сучасні проблеми підготовки фахівців та адаптація освітньої діяльності до вимог Європейського простору вищої освіти.

ІІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Почесний голова організаційного комітету

Матюх Сергій

Ректор Хмельницького національного університету


Співголови організаційного комітету

Синюк Олег

Д-р. тех. наук, проф., проректор з наукової роботи Хмельницького національного університету

Хрущ Ніла

Д-р. екон. наук, проф., завідувач кафедри фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку  Хмельницького національного університу

Григорук Павло

Д-р. екон. наук, проф., завідувач кафедри економіки, аналітики, моделювання та інформаційних технологій в бізнесі Хмельницького національного університету

Відповідальний секретар організаційного комітету:

Квасницька Раїса Степанівна – д-р. екон. наук, проф., професор кафедри фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку  Хмельницького національного університету.

Члени програмного комітету:

Dr. Prof. Audrius Gargasas, Університет імені Вітаутаса Великого (м. Каунас, Литва)

Dr. Prof. Givi Bedianashvili, Тбіліський державний університет ім. Іване Джавахішвілі (м. Тбілісі, Грузія)

Д.е.н., проф. Перевозова І.В., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Д.е.н., проф. Буяк Л.М., Західноукраїнський національний університет

Dr. Prof. Мariusz Mazurkiewicz, Вроцлавський політехнічний університет (м. Вроцлав, Польща)

Dr. Grzegorz Konieczny, Академія прикладних наук (м. Познань, Польща)

Д.е.н., проф. Квасницька Р.С., Хмельницький національний університет

Д.т.н., д.е.н., проф. Рамазанов С.К., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Dr. Tea Munjishvili, Тбіліський державний університет ім. Іване Джавахішвілі (м. Тбілісі, Грузія)

Д.е.н., проф. Стадник В.В., Хмельницький національний університет

Д.е.н., проф. Бабенко В.О., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Д.е.н., проф. Нижник В.М., Хмельницький національний університет

Д.ф.-м..н., проф. Семеріков С.О., Криворізький державний педагогічний університет

Д.е.н., проф. Пойда-Носик Н.Н., Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ

(м. Берегово, Україна)

Члени організаційного комітету:

Доценко І. О. к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку  Хмельницького національного університету;

Ларіонова К.Л. – к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку  Хмельницького національного університету;

Матвійчук Л. О. – к.е.н., доцент,  доцент кафедри фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку  Хмельницького національного університету;

Приступа Л. А. – к.е.н., доцент,  доцент кафедри фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку  Хмельницького національного університету;

Форкун І. В. – к.т.н., доцент,  доцент кафедри фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку  Хмельницького національного університету;

Сидорчук І. П. – к.е.н., старший викладач кафедри фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку  Хмельницького національного університету;

Олійник А. В. – старший викладач кафедри фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку  Хмельницького національного університету;

Лук’янова В. В., д.е.н., професор, професор кафедри економіки, аналітики, моделювання та інформаційних технологій в бізнесі Хмельницького національного університету;

Диха М. В., д.е.н., професор, професор кафедри економіки, аналітики, моделювання та інформаційних технологій в бізнесі Хмельницького національного університету;

Горбатюк К. В. – к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки, аналітики, моделювання та інформаційних технологій в бізнесі Хмельницького національного університету;

Манталюк О. В. – к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки, аналітики, моделювання та інформаційних технологій в бізнесі Хмельницького національного університету;

Проскурович О. В. – к.е.н., доцент,  доцент кафедри економіки, аналітики, моделювання та інформаційних технологій в бізнесі Хмельницького національного університету;

Технічні секретарі організаційного комітету:

Гордєєва Т. А. старший викладач кафедри фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку  Хмельницького національного університету;

Вальков О. Б. – старший викладач кафедри економіки, аналітики, моделювання та інформаційних технологій в бізнесі Хмельницького національного університету.


Програма проведення конференції

Грудень 16  2022. Проведення конференції в режимі online на платформі Zoom


КОНТАКТИ

Павло Григорук

Телефон: +38067-3517171

Email: hryhorukpm@khmnu.edu.ua

Інна Чайковська

(Відповідальний секретар)

Телефон: +38067-7286172

Email: chaikovskaii@khmnu.edu.ua

ІСТОРІЯ

Міжнародна конференція «Стратегії, моделі та технології управління економічними системами», проводиться кафедрами фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку(до 2023 року кафедра фінансів, банківської справи та страхування); економіки, аналітики, моделювання та інформаційних технологій в бізнесі (до 2022 року кафедра автоматизованих системи та моделювання в економіці) Хмельницького національного університету з 2014 р.

З метою розвитку наукових контактів конференція проходила в різних містах України: Хмельницький, Яремче, Кам’янець-Подільський, Мукачево. Протягом п’яти років у конференції взяли участь науковці з восьми країн: України, Китаю, Німеччини, Словаччини, Польщі, Литви, Грузії. Вони представляли понад 150 навчальних та наукових установ. Наукові розробки учасників конференції опубліковано у збірнику матеріалів конференцій та науковому журналі «Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки».