2023 Х Міжнародна науково-практична конференція “Стратегії, моделі та технології управління економічними системами”

Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management

15 грудня 2023 року, м.Хмельницький (online платформа Zoom)

ЗАПРОШЕННЯ ДО УЧАСТІ

Шановні докторанти, аспіранти, викладачі ЗВО, працівники академічних наукових організацій, представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ!

запрошують Вас взяти участь у роботі

яка відбудеться 15 грудня 2023 р. у м. Хмельницькому та буде проводитися в режимі on-line на платформі Zoom

Напрями роботи конференції:
  1. Нові тенденції управління економічними системами в сучасних умовах реалізації інтеграційних стратегій.
  2. Глобалізаційні виклики міжнародних економічних систем та напрями їх вирішення
  3. Економетричне моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів в умовах невизначеності та ризику.
  4. Математичні методи, моделі та інформаційні технології дослідження економічних систем.
  5. Стратегічні домінанти розвитку міжнародних і національних фінансових ринків.
  6. Діджиталізація ефективного розвитку бізнесу в управлінні економічними системами.
  7. Процеси формування стратегії і тактики управління фінансами суб’єктів господарювання.
  8. Стан та вектори розвитку державних фінансів України та зарубіжних країн.
  9. Сучасні проблеми підготовки фахівців та адаптація освітньої діяльності до вимог Європейського простору вищої освіти.

Інформаційний лист конференції

Програма конференції

Матеріали (тези доповідей) конференції

Сертифікати учасників конференції


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Почесний голова організаційного комітету

Матюх Сергій

Ректор Хмельницького національного університету


Співголови організаційного комітету

Синюк Олег

Д-р. тех. наук, проф., проректор з наукової роботи Хмельницького національного університету

Хрущ Ніла

Д-р. екон. наук, проф., завідувач кафедри фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку  Хмельницького національного університу

Григорук Павло

Д-р. екон. наук, проф., завідувач кафедри економіки, аналітики, моделювання та інформаційних технологій в бізнесі Хмельницького національного університету

Відповідальний секретар організаційного комітету:

Чайковська Інна Ігорівна, д.е.н., доцент, професор кафедри економіки, аналітики, моделювання та інформаційних технологій в бізнесі Хмельницького національного університету

Члени програмного комітету:

Dr. Grzegorz Konieczny, Академія прикладних наук (м. Познань, Польща)

Dr. Olena Ovchynnikova, Центр міграційних досліджень Варшавського університету (м. Варшава, Польща)

Dr. Paulina Kolisnichenko, Академія прикладних наук (м. Познань, Польща)

Dr. Prof. Audrius Gargasas, Університет імені Вітаутаса Великого (м. Каунас, Литва)

Dr. Prof. Givi Bedianashvili, Тбіліський державний університет ім. Іване Джавахішвілі (м. Тбілісі, Грузія)

Dr. Tea Munjishvili, Тбіліський державний університет ім. Іване Джавахішвілі (м. Тбілісі, Грузія)

Д.е.н., проф. Бабенко В.О., Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Д.е.н., проф. Буяк Л.М., Західноукраїнський національний університет

Д.е.н., доц. Кравченко В.М. Національний університет біоресурсів та природокористування України (м. Київ)

Д.е.н., проф. Нижник В.М., Хмельницький національний університет

Д.е.н., проф. Перевозова І.В., Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Д.е.н., проф. Пойда-Носик Н.Н., Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ (м. Берегово)

Д.е.н., проф. Стадник В.В., Хмельницький національний університет

Д.т.н., д.е.н., проф. Рамазанов С.К., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Д.пед.н., проф. Семеріков С.О., Криворізький державний педагогічний університет

Члени організаційного комітету:

Бакай В. Й. – к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки, аналітики, моделювання та інформаційних технологій в бізнесі Хмельницького національного університету;

Головач Т. В. – старший викладач кафедри економіки, аналітики, моделювання та інформаційних технологій в бізнесі Хмельницького національного університету;

Горбатюк К. В. – к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки, аналітики, моделювання та інформаційних технологій в бізнесі Хмельницького національного університету;

Диха М. В., д.е.н., професор, професор кафедри економіки, аналітики, моделювання та інформаційних технологій в бізнесі Хмельницького національного університету;

Іванов М. В. – к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки, аналітики, моделювання та інформаційних технологій в бізнесі Хмельницького національного університету;

Квасницька Р. С. – д-р. екон. наук, проф., професор кафедри фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку  Хмельницького національного університету.

Лук’янова В. В., д.е.н., професор, професор кафедри економіки, аналітики, моделювання та інформаційних технологій в бізнесі Хмельницького національного університету;

Манталюк О. В. – к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки, аналітики, моделювання та інформаційних технологій в бізнесі Хмельницького національного університету;

Пилипяк О. В. – к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки, аналітики, моделювання та інформаційних технологій в бізнесі Хмельницького національного університету;

Полозова В. М. – к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки, аналітики, моделювання та інформаційних технологій в бізнесі Хмельницького національного університету;

Проскурович О. В. – к.е.н., доцент,  доцент кафедри економіки, аналітики, моделювання та інформаційних технологій в бізнесі Хмельницького національного університету;

Форкун І. В. – к.т.н., доцент,  доцент кафедри фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку  Хмельницького національного університету;

Технічні секретарі організаційного комітету:

Вальков О. Б. – старший викладач кафедри економіки, аналітики, моделювання та інформаційних технологій в бізнесі Хмельницького національного університету.

Гордєєва Т. А. старший викладач кафедри фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку  Хмельницького національного університету;


Програма проведення конференції

Грудень 15  2023. Проведення конференції в режимі online на платформі Zoom


КОНТАКТИ

Павло Григорук

Телефон: +38067-3517171

Email: hryhorukpm@khmnu.edu.ua

Інна Чайковська

(Відповідальний секретар)

Телефон: +38067-7286172

Email: chaikovskaii@khmnu.edu.ua

ІСТОРІЯ

Міжнародна конференція «Стратегії, моделі та технології управління економічними системами», проводиться кафедрами фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку(до 2023 року кафедра фінансів, банківської справи та страхування); економіки, аналітики, моделювання та інформаційних технологій в бізнесі (до 2022 року кафедра автоматизованих системи та моделювання в економіці) Хмельницького національного університету з 2014 р.

З метою розвитку наукових контактів конференція проходила в різних містах України: Хмельницький, Яремче, Кам’янець-Подільський, Мукачево. Протягом п’яти років у конференції взяли участь науковці з восьми країн: України, Китаю, Німеччини, Словаччини, Польщі, Литви, Грузії. Вони представляли понад 150 навчальних та наукових установ. Наукові розробки учасників конференції опубліковано у збірнику матеріалів конференцій та науковому журналі «Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки».

SMTESM-2021

Khmelnytskyi
October, 8-9 2020
Conference Proceedings

Conference Program

Certificates

SMTESM-2022

Хмельницький
Грудень, 16 2022
Матеріали конференції

Програма конференції

Сертифікати